okhanLAB

Linear Regression Channel - Auto Volume Based

Based on oryginal TV indicator BUT with a little twist. ;)

I really like the regression channel - but the problem is that the length needs to be always manually adjusted.
In this script I try to solve this issue.

This is modified version on TV indicator - Linear Regression Channel.

The main difference is that now you don't get static length - it is automatically adjuested to the recent price action (determined by highest volume in last 300 bars).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?