Fontiramisu

Trend Dominance Multi Timeframe [Misu]

█ This indicator shows the repartition of bullish and bearish trends over a certain period in multiple timeframes. It's also showing the trending direction at the time.

█ Usages:
Trend dominance is expressed with two percentages: left is downtrend and right is uptrend. Cell colors turn green if dominance is up and red if it is down.

Knowing the trend dominance allows you to have a better overview of the market conditions.
You can use it to your advantage to favor long or short trades, reversal or breakout strategies, etc.

█ Features:
> Table colors
> Instant Trend Multitimeframe
> Trend Dominance Multitimeframe

█ Parameters:
> Length: Length is used to calculate ATR.
> Atr Multiplier: A factor used to balance the impact of the ATR on the Trend Bands calculation.
> UI Settings
Versionsinformation:
Change chart.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?