Powerscooter

MVRV Z Score and MVRV Free Float Z-Score

IMPORTANT: This script needs as much historic data as possible. Please run it on BTCUSD , BLX or another chart of sufficient length.

MVRV
The MVRV (Market Value to Realised Value Ratio) simply divides bitcoins market cap by bitcoins realized market cap. This was previously impossible on Tradingview but has now been made possible thanks to Coinmetrics providing us with the realized market cap data.
In the free float version, the free float market cap is used instead of the regular market cap.

Z-Score
The MVRV Z-score divides the difference between Market cap and realized market cap by the historic standard deviation of the market cap.
Historically, this has been insanely accurate at detecting bitcoin tops and bottoms:
A Z-Score above 7 means bitcoin is vastly overpriced and at a local top.
A Z-Score below 0.1 means bitcoin is underpriced and at a local bottom.

In the free float version, the free float market cap is used instead of the regular market cap.

The Z-Score, also known as the standard score is hugely popular in a wide range of mathematical and statistical fields and is usually used to measure the number of standard deviations by which the value of a raw score is above or below the mean value of what is being observed or measured.

Credits
MVRV Z Score initially created by aweandwonder
MVRV initially created by Murad Mahmudov and David Puell

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?