monkaOMEGA

Volume Buzz 2.0

monkaOMEGA Uppdaterad   
Volume Buzz/ Volume Run Rate as seen on TC2000 and MarketSmith respectively.

Basically, the volume buzz tells you what percentage over average(100 time period moving average) the volume traded was. You can use this indicator to more readily identify above-average trading volume and accumulation days on charts. The percentage will show up in the top left corner, make sure to click the settings button and uncheck the second box(left of plot) in order to get rid of the chart line.

Pictured above, a chart with the volume on the bottom along with the 50-day moving average applied to volume . As you can see in the top left it will tell you the "volume buzz" of that day, telling you what days were on above-average volume and how above-average those days were.
Release Notes: No longer need to disable plot!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?