Troptrap

Trop Bands

Trop Bands is a tool that uses an exponential moving average (EMA) as its central trendline and upper and lower bands to identify potential buying and selling opportunities in the market. The bands are calculated based on recent moves away from the EMA, and they are plotted around the central trendline to provide a visual representation of market trends and conditions. When the price moves outside of these bands, it can be seen as a signal that the security is overbought or oversold and may be ready for a reversal, just like Bollinger Bands.

In addition to providing signals when the price moves outside of the bands, the indicator can also show triangles outside/inside the bands. These triangles are based on the Demand Index developed by James Sibbet and are intended to provide additional confirmation of potential trading opportunities. They can be used in conjunction with other technical analysis tools to help identifying potential trading opportunities in the market.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?