jaspele

3 Moving Average Exponential

Since I noticed there was no Script with actually 3 EMA together (all the ones I found said it was Exponential, but actually was Simple), i created this one.
The lengths, 17 72 305, are based on the phi cube theory, introduced by Bo Williams. The slow length (305) indicate a likely strong support/resistance and the region between the fast and medium lengths (17, 72) indicate where the price tends to return after a boost or little diversion from the price average.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?