Hampeh

MTM - Momentum Indicator

Hampeh Pro Uppdaterad   
MTM - Momentum

Description
The Momentum indicator is a speed of movement indicator that is designed to identify the speed (or strength) of price movement. This indicator compares the current close price to the close price N bars ago and also displays a moving average of this difference.

Category
Momentum Indicators

Parameters
N ( Default: 6 Min: 1 Max: 100 )
N1 ( Default: 6 Min: 1 Max: 100 )

Chart Script
MTM : CLOSE-REF(CLOSE,N);
MTMMA : MA( MTM ,N1)

https://www.edgerater.com/docs/index.htm...
Release Notes:
+ Remove hline
+ MA color change when cross

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?