KivancOzbilgic

MOST + Moving Average Screener

Screener version of Anıl Özekşi's Moving Stop Loss (MOST) Indicator:


USERS MAY SCREEN MOST WITH 11 DIFFERENT TYPES OF MOVING AVERAGES + THEY CAN ALSO SCREEN SIGNALS WITH THAT 11 MOVING AVERAGES INSTEAD OF USING MOST LINE.

Adjustable Moving Average Types:
SMA : Simple Moving Average
EMA : Exponential Moving Average
WMA : Weighted Moving Average
DEMA : Double Exponential Moving Average
TMA : Triangular Moving Average
VAR : Variable Index Dynamic Moving Average aka VIDYA
WWMA : Welles Wilder's Moving Average
ZLEMA : Zero Lag Exponential Moving Average
TSF : True Strength Force
HULL : Hull Moving Average
TILL : Tillson T3 Moving Average


About Screener Panel:

Users can explore 20 different and user-defined tickers, which can be changed from the SETTINGS (shares, crypto, commodities...) on this screener version.
The screener panel shows up right after the bars on the right side of the chart.

-In this screener version of MOST, users can define the number of demanded tickers (symbols) from 1 to 20 by checking the relevant boxes on the settings tab.
-All selected tickers can be screened in different timeframes.
-Also, different timeframes of the same Ticker can be screened.

IMPORTANT NOTICE:

Screener shows the results in 3 different logic:

1st LOGIC (Default Settings):

BUY AND SELL SIGNALS of MOST and MOVING AVERAGE LINE

Most Buy Signal: Moving Average Crosses ABOVE the MOST LINE
Most Sel Signal: Moving Average Crosses BELOW the MOST LINE

Tickers seen in green are the ones that are in an uptrend, according to MOST.
The ones that appear in red are those in the SELL signal, in a downtrend.
The numbers before each Ticker indicate how many bars passed after MOST's last BUY or SELL signal.
For example, according to the indicator, when BTCUSDT appears (3) in GREEN, Bitcoin switched to a BUY signal 3 bars ago.


2nd LOGIC (Moving Average & Price Flips Screener Mode):
This mode can only be activated by checking the 'Activate Moving Average Screening Mode' box on the settings menu.
MOST line will be disappeared after checking the box.

Buy Signal: When the Selected Price crosses ABOVE the selected Moving Average.
Sell Signal: When the Selected Price crosses BELOW the selected Moving Average.

Tickers seen in green are the ones that are in an uptrend, according to Moving Average & Price Flips.
The ones that appear in red are those in the SELL signal, in a downtrend.
The numbers before each Ticker indicate how many bars passed after the last BUY or SELL signal of Moving Average & Price Flips.
For example, according to the indicator, when BTCUSDT appears (3) in GREEN, Bitcoin switched to a BUY signal 3 bars ago.

3rd LOGIC (Moving Average Color Change Screener Mode):
Both 'Activate Moving Average Screening Mode' and 'Activate Moving Average Color Change Screening Mode' boxes must be checked in the settings tab.
Moving Average Line will turn out into two colors.

Green color means the moving average value is greater than the previous bar's value.
Red color means the moving average value is smaller than the previous bar's value.

Buy Signal: After the Selected Moving Average turns GREEN from red.
Sell Signal: After the Selected Moving Average turns RED from green.

-Screener shows the information about the color changes of the selected Moving Average with default settings.
If this option is preferred, users are advised to enlarge the length to have better signals.

Tickers seen in green are the ones that are in an uptrend, according to Moving Average Color.
The ones that appear in red are those in the SELL signal, in a downtrend.
The numbers before each Ticker indicate how many bars passed after the last BUY or SELL signal of Moving Average Color Change.
For example, according to the indicator, when BTCUSDT appears (3) in GREEN, Bitcoin switched to a BUY signal 3 bars ago.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?