Enes_Yetkin_

Reversal Points

Enes_Yetkin_ Uppdaterad   
Hi , in this script i tried to find reversal points on big trends. For this purpose i have used Supertrend and Donchian channels. I combined both in a single indicator for finding reversal points. I am suggesting for using higher time frames like 4 hours or 1 day. It will be work in lower time frames too. But the signals will be less reliable than higher timeframes. Here is settings in this script:

New low sensitiity : this setting for donchian channels lookback. Bigger value result as less signals.
Atr Period: Period for Atr , it is for supertrend indicator in it.
Source: Source for supertrend indicator.
Atr Multiplier : Atr multiplier setting for Supertrend. Bigger value will be result as less signals.

Good luck.
Enes.
Versionsinformation:
Added Signals for reversal from Bottoms.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?