SoftKill21

Koala System EURUSD 15min

Today I bring you one of the best systems I have found for 15min chart for EURUSD, can be adapted to other pairs aswell I suppose.

Its made of 4 SMA 3 6 9 50 and EMA 200.

It only makes 1 trade per day, in this case we have a risk % of our total eqquity, being the min 0.1 lots , can be changed tho .

We target TP/SL the same 1:1 rr, in this case I use 30 pips for both., that means I risk maximum 30$ out of a total of 1000 equity , per each trade , with 3%

Entry is simple : price is below all movings averages for sell or above for buy. At the same time we check that the ma's are in ascending or descending order.


The key here is patience, never make more than one trade per day.

System always close the trade at the end of london session. Also it only works, during the london session.


Enjoy it.

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?