Fractured

Many Moving Averages

Fractured Uppdaterad   
This script allows you to add two moving averages to a chart, where the type of moving average can be chosen from a collection of 15 different moving average algorithms. Each moving average can also have different lengths and crossovers/unders can be displayed and alerted on.

The supported moving average types are:

 • Simple Moving Average ( SMA )
 • Exponential Moving Average ( EMA )
 • Double Exponential Moving Average ( DEMA )
 • Triple Exponential Moving Average ( TEMA )
 • Weighted Moving Average ( WMA )
 • Volume Weighted Moving Average ( VWMA )
 • Smoothed Moving Average ( SMMA )
 • Hull Moving Average ( HMA )
 • Least Square Moving Average/Linear Regression ( LSMA )
 • Arnaud Legoux Moving Average ( ALMA )
 • Jurik Moving Average ( JMA )
 • Volatility Adjusted Moving Average ( VAMA )
 • Fractal Adaptive Moving Average ( FRAMA )
 • Zero-Lag Exponential Moving Average ( ZLEMA )
 • Kauman Adaptive Moving Average ( KAMA )

Many of the moving average algorithms were taken from other peoples' scripts. I'd like to thank the authors for making their code available.
 • JayRogers
 • Alex Orekhov (everget)
 • Alex Orekhov (everget)
 • Joris Duyck (JD)
 • nemozny
 • Shizaru
 • KobySK
 • Jurik Research and Consulting for inventing the JMA.
Versionsinformation:
Replaced crosses with triangles and made them a little bit smaller, in order to make them visually less distracting, yet still easily visible.
Versionsinformation:
Added ALMA to the dropdown
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?