gustavobramao1

Heikin Ashi EMA v5 no repaint

This script was inspired by the "Heikin/Kaufman Strategy" from marco valente built on v2.

The script was rebuilt on the v5 and most importantly removed the repaint function that was driving surrealistic backtesting inflated numbers.

This script is now fully functional and not repainting - At the time of testing worked efficiently 90% WR and 2x profit factor on CFD WTI OIL with a 15m time frame indexed on forex.com price.

You should utilize this script with caution, especially on high volatility cycles you can try plotting against a volatility relative index or stop.

I also strongly recommend understanding the fundamentals of WTI OIL to balance the indications of the strategy with fundamentals.

Thanks to Clovis Warlop and Nilesh Sharma for their contribution.

Cheers,
Gustavo Bramao

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?