GlobalMarketSignals

GMS: TSI Indicator (ROC)

This is based on the original TSI Indicator that's already built in.

The PC is originally taken as the change between the current price - the previous price. I substituted that with Rate of Change . Using a 1 period ROC it's quite similar to the TSI Indicator and increasing the length results in a smoother TSI.

I hope it helps,

Andre
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?