sequentialvzion

Trend Reversal Alerts Strategy [Advanced]

This is a hourly version of T-R.A.S

It's better for houry timeframes : 2h, 3h, 4h, 6h, 12h, 1d, 4d ; otherwise use version for weekly
Release Notes: my ignorance fixed )
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer