levieux

Monthly Returns in Strategies with Market Benchmark

levieux Uppdaterad   
This is a modified version of this excellent script Monthly Returns in PineScript Strategues by QuantNomad

I liked and used the script but wanted to see how strategy performed vs market on each month/year. So I am sharing back.

The modification consists in adding Market or Buy & Hold performance between parenthesis inside each cell to better see how strategy performed vs market.

Also, 3 red levels and 3 green levels have been used :
For green :
1/ Light when strategy pnl > 0 but < market
2/ medium when strategy pnl > 0 and > market
3/ Dark when strategy pnl > 0 and market < 0 or pnl > market x 2

Same logic in the opposite direction for red.

The strategy provided here is just a showcase of how to use the table in pine script.

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.
Versionsinformation:
Refactor code
Versionsinformation:
Fixed bug with red color level
Versionsinformation:
Get number precision as input (0 => no digit after the decimal point, 1 => 1 digit after decimal point etc.)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?