ZenAndTheArtOfTrading

Trading Session Indicator

This indicator is basically just a back-testing tool. All it does is highlight the background of your charts with the specified color within the specified timezone.

This is useful particularly for back-testing purposes, such as testing a day-trading strategy within a particular period of the day or ignoring signals that fall within the given timeframe (which is useful for ignoring setups during your testing that appear while you're asleep or at work etc.)

Take it easy :)
- Matt.
Release Notes: Minor improvements
Release Notes: Added alert functionality
Release Notes: Added "end of session" alert functionality
Release Notes: Fixed end of session alert
Release Notes: Updated alert functionality
Release Notes: Added ability to hide background color on a separate timeframe
Release Notes: Added an option to hide this indicator on the 4HR timeframe, Daily, Weekly and Monthly
Release Notes: -
- Converted to Pine Script v4
Release Notes: A few minor changes & improvements
Release Notes: Fixed the script not working on weekends
Release Notes: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?