jaymaynard84

Tig-6

jaymaynard84 Uppdaterad   
Combined Rate of change for EMA 55,21,7 and multiplied by Chaikin Osc.

So far this looks very promising to get into trends earlier, but still hangs up in flat markets. I recommend using this on the daily chart and entering 10-15 pips above or below close.

Enter long when blue line crosses above 0

Enter Short when blue line crosses below 0
Versionsinformation:
**dramatic update**

I've added code for a few other indicators into this script to help filter out some losses and also removed the limits I had set on the previous version to make it significantly more responsive. Enter long on black cross, Enter short on red cross.

(This indicator includes scripts from several other authors that are used to filter out signals including attar explosion, william % R, TEMA 9,

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?