acidwarrior27

Bitcoin Futures Expiry/Settlement Dates

acidwarrior27 Uppdaterad   
Version 0.9 beta:
- Takes heavy performance showing history expiry dates
Release Notes: version 0.9.1:
- fixed prblem with showing remaining time
- renamed some settings
Release Notes: This customizable overlay warns the user in a visual and textual way of upcoming (and past) bitcoin futures expiry & settlement dates on CME and CBOE exchanges.
Release Notes: - Show spot time indication when "Show Overlay" is disabled
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?