SuperJump

SuperJump QQE MOD MTF

This is a QQE MOD MTF version.

Mihkel00 modified Glaz's script, I modified Mihkel00 's script again.

This is a QQE Mod original version by Mihkel00 :
I simply changed the above script to update pine script 5.0 and extracted two functions.

Thank you to the two authors for sharing such a great script.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?