Mouseuh

Agisko Crypto Scalper v4.2 (BUY/SELL)

Mouseuh Uppdaterad   
Indicator that generates BUY and SELL shapes with alerts.

OSC scale can be configured to visualize the oscillator better. Nothing required, just for visualization.
DMI mark is by default 10 which is fine for most situations.
DMI range is the buffer zone where BUY orders will be created. E.g.: DMI mark 10 and DMI range 1 will create a zone for BUY when DMI+ is between 9 and 11 (10-1 and 10+1).

This works perfect on the 5 minute chart and is suggested to use the SELL alert for exits or use a take profit (TP) of 1% with optional trailing if you use bots like 3 commas.
Stoploss is the same. Use the SELL alert or set a manual stoploss of 2-5%.
Versionsinformation:
Bugfixes
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Mouseuh för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.