NeoButane

FTX Index Advance Decline Line

As of publishing, all the tickers from FTX with the word "index" in it, plus bitcoin.

This is your regular ADL except instead of hundreds in the basket you've got them condensed into 7 (for now) and in open/close candle form instead of a line.

I'm a bit disappointed because I thought I'd lever more utility from indexes. It may just need some tweaking.

Doesn't it look like Renko?


Some notes:


Reason why it expands:

Total number of constituents is a static 7, to fix that use time to change the total variable based on dates of introduction.

Reallly looks like Renko:

Renko with ATR, length 14, hourly chart.

My published indicators: www.tradingview.com/u/NeoButane/

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?