Vulnerable_human_x

Immediate Trend - VHX

Vulnerable_human_x Uppdaterad   
IMMEDIATE TREND - VULNERABLE_HUMAN_X

This indicator is used to identify the immediate trend in the market.
When a Short Term High (STH) is engulfed and closed above, we consider that as a bullish trend.
And Similarly, when a Short Term Low (STL) is engulfed and closed below, we consider that as a bullish trend.

STH - A candle that is higher than the one candle towards it's left and one candle towards it's right.
STL - A candle that is lower than the one candle towards it's left and one candle towards it's right.


HOW TO USE:
1. Do not take trades purely based on the immediate trend showcased by the indicator. Rather, use them as confluence with your trading strategy.
2. When you are expecting price to reverse at your point of interest (Denamd/Supply zone), this indicator can help you predict the reversal by showcasing the current trend.
3. Using this indicator you can travel the trend as long as there is a change of trend predicted by this indicator.
Versionsinformation:
Added Imbalance to the script for better entries

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?