LuxAlgo

Fibonacci Trailing Stop [LuxAlgo]

The Fibonacci Trailing Stop indicator creates a Trailing Stop, based on Fibonacci levels which are retrieved from the latest swing high & low. This provides a Trailing Stop-line.

🔶 USAGE


The Fibonacci Trailing Stop can indicate the current trend direction.


Shadows can also provide potential support/resistance areas.


Users can also display Fibonacci retracements.

🔶 CONCEPTS

🔹 Basic principles

There are 2 basic principles:
 1. Every new swing will create or update a new Fibonacci pattern, potentially changing the Fibonacci Trailing Stop (FTS)
 2. The Trend depends on whether the FTS is crossed/breached, the trigger is a chosen 'level/trigger'
      (settings -> Fibonacci Trailing Stop -> Level/Trigger)

 • In an  uptrend, these levels will be placed at the bottom half of the pattern.
 • In a downtrend, these levels will be placed at the top half of the pattern.

Once a trend is established, the Trailing Stop will only update in the direction of the trend:
 • Only higher when in an uptrend
 • Only lower when in a downtrend

If a Trailing Stop line is broken, the trend shifts to the other direction

The FTS line is accompanied by a secondary line (colour-filled), created by smaller swings (half of L/R, rounded to above)

EXAMPLES

• New bullish Trend/pattern
• Updating later on

• Bearish Trend -> breached -> New bullish Trend -> Trend is updated later on, and is breached at the end:

• Trend broken -> new Trend/direction:

• Bearish Trend -> breached -> New bullish Trend -> breached -> New bearish Trend (Here you see the latest cross of the bullish trend)

🔹 Shadows & latest Fibonacci

The indicator contains the option to show:
 • Latest Fibonacci
 • Shadows: previous Fibonacci Levels (will only appear after a 1 bar delay)

Shadows can be very useful to provide support/resistance areas, especially from large shadow-blocks.

When shadows are enabled, the color fill of Latest Fibonacci and FTS will be removed, this to provide less clutter:


🔶 SETTINGS

🔹 Swings


🔹 Fibonacci Trailing Stop

 • Level - Toggle - Custom value
   • Choose pré-set levels [-0.5, -0.382, -0.236 , 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618]
   • Choose custom level -> Toggle enabled and adjust the number at the right
 • Trigger: set trigger for breaching the FTS, close or wick (high in downtrend/low in uptrend)

🔹 Fibonacci

 • Latest Fibonacci: show Latest Fibonacci
 • Shadows: show Shadows

Get access to our exclusive tools: luxalgo.com

Join our 150k+ community: discord.gg/lux

All content provided by LuxAlgo is for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?