jmosullivan

EMA Levels, Multi-Timeframe

jmosullivan Premium Uppdaterad   
The exponential moving average ( EMA ) tracks price over time, giving more importance to recent price data than simple moving average ( SMA ). EMAs for larger timeframes are generally considered to be stronger supports/resistances for price to move through than smaller timeframes. This indicator allows you to specify two different EMA lengths that you want to track. Additionally, this indicator allows you to display not just the EMA levels of your currently viewed timeframe on the chart, but also shows the EMA levels of up to 4 different timeframes on the same chart. This allows you to quickly see if multiple EMA levels are aligning across different timeframes, which is an even stronger indication that price is going to meet support or resistance when it meets those levels on the chart. There are a lot of nice configuration options, like:

  • Ability to customize the EMA lengths you want to track
  • Style customization (color, thickness, size)
  • Hide any timeframes/levels you aren't interested in
  • Labels on the chart so you can tell which plots are the EMA levels
  • Optionally display the plot as a horizontal line if all you care about is the EMA level right now
Release Notes: Modified script to optionally switch to simple moving averages instead of exponential moving averages. Changed all associated labels, etc.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?