This strategy uses RMA, Moving Average used in RSI , to create the buy and sell signals. It is the exponentially weighted moving average with alpha = 1/length.

IT SHOWS ON THE GRAPH:

  • Buy: Long position.
  • Sell: Short position.
  • V ⇣: Institutional volume .
  • V ⇡: Institutional volume .
  • T ⇣: Downtrend.
  • T ⇡: Uptrend.

Volume (V ⇣/V ⇡) when Market Makers moving smart money.

When 200SMA is above 100SMA (T ⇡) 200SMA is below 100SMA (T ⇣)

HOW TO USE?

If you are trading any asset that is in an uptrend, avoid shorting until the sign (T ⇣) appears followed by the Institutional Volume signal (V ⇣) indicating reversion.

If you are trading any asset that is in a downtrend, avoid long positions until the signal (T ⇡) appears followed by the Institutional Volume signal (V ⇡) indicating reversal.

For long operations use "🕗 360" setting for Daily timeframe .

For Day Trade use "🕗 30" for 1 hour or 30 minutes timeframe.

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta DataCryptoAnalytics för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.