KivancOzbilgic

Center of Gravity Oscillator - Ehlers by KIVANC fr3762

Center of Gravity OSCILLATOR by JOHN EHLERS

Converted the original code from his book "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures"

This article describes a new oscillator that is unique because it is both smoothed
and has essentially zero lag. The smoothing enables clear identification of turning
points and the zero lag aspect enables action to be taken early in the move. This
oscillator is the serendipitous result of my research into adaptive filters. While the filters
have not yet produced the result I seek, this oscillator has substantial advantages over
conventional oscillators used in technical analysis . The “CG” in the name of the
oscillator stands for the Center of Gravity of the prices over the window of observation.
The Center of Gravity ( CG ) of a physical object is its balance point. For example,
if you balance a 12 inch ruler on your finger, the CG will be at its 6 inch point. If you
change the weight distribution of the ruler by putting a paper clip on one end, then the
balance point (e.g. the CG ) shifts toward the paper clip. Moving from the physical world
to the trading world, we can substitute the prices over our window of observation for the
units of weight along the ruler. With this analogy, we see that the CG of the window
moves to the right when prices increase sharply. Correspondingly, the CG of the
window moves to the left when prices decrease.

For further information:
www.mesasoftware.com.../TheCGOscillator.pdf


Here's the link to a complete list of all my indicators:
t.co/S1BKCefdp9?amp=1

Şimdiye kadar paylaştığım indikatörlerin tam listesi için: t.co/S1BKCefdp9?amp=1


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?