cryptoblood_algo1

Holla-322-LTC/USD LONG ONLY

cryptoblood_algo1 Uppdaterad   
This script is for CB Trading Signals Members ONLY. Copyright 2018
Release Notes:
Updated Version
Release Notes:
Updated Amount per trade to 80 contracts in/out
Release Notes:
This version includes code that filters trading timeframes to replicate the start of the first trading Cohort | Start Date: April 19, 2018
Release Notes:
This is the updated script with results for the last 3 months of the trading room July 19 - Oct 19th. This algo returned (-7.25%) vs. Buy and Hold returns of (-40.95%)

See details on performance in this period below by clicking the "Performance Summary" Tab
Release Notes:
Updated chart view....
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta cryptoblood_algo1 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.