eykpunter

Close of relevant previous period

This indicator puts the previous close value of a higher relevant time frame on the chart, it adepts to the period of the chart. Relevant means that it puts:
Close of previous year in monthly chart
Close of previous month in weekly chart
Close of either previous month of week in daily chart , default setting is week
Close of previous week in 4hourly and 3hourly charts
Close of previous day in 30minute and higher intraday charts
Not bother the user below 30 minutes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?