iamrajib

Candle Range Extension

This script defines an indicator called "Candle Range Extension" that calculates the range of each candle (high minus low) and then multiplies that range by 3 to get the extension distance. It then plots two lines on the chart: one line that extends 3 times the candle range above the candle's high (in green) and another line that extends 3 times the candle range below the candle's low (in red).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?