Mustafaozver

No-lose trading targets (based on RSI) By Mustafa ÖZVER

Mustafaozver Uppdaterad   
This code shows expected reaction target prices after sudden moving based on RSI. Red area means the price is on overbought area, green area means the price is on oversold area. If you see red area under price, you can make short option to next to the horizontal beginning price of red area. If you see green area over price, you can make long option to next to the horizontal beginning price of green area.

When this code works
- The green area starts where rsi value is on oversold
- The red area starts where rsi value is on overbought

Of course, this code may be failed, do not forget the target may never come. But hopefully price will cross over the target.
And you (as developers) can develop this code by using anything instead of rsi to get up-down target prices.

But only this values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL
Versionsinformation:
Bazı değişiklikler ile üzerine fibonacci de eklendi. Al-Sat için ve kısa vadeli işlemler için daha kullanışlı hale getirildi.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?