zdmre

Money Supply Index (MSI) by zdmre

zdmre Uppdaterad   
The primary objective of the states monetary policy is to maintain price stability with sustainable maximum economic growth. In anticipation of higher inflation , the Central Banks raise short-term interest rate thereby to reduce money supply. Conversely, the Central Banks reduce short-term interest rate to inject additional money into the economy in apprehension of unleashing recessionary forces. The stock markets usually respond negatively to interest rate increases and positively to interest rate decreases. The linkages between money market and stock market a wealth effect due to a change in money supply disturbs the equilibrium in the portfolio of investors.

This index indicates the long-run and short-run dynamic effects of broad money supply ( M2 ) on U.S. stock market (this symbol is optional ( Bitcoin , Gold or Oil or other markets etc.)).

#DYOR
Release Notes:
Added Symbol on Chart option.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?