DeltaSeek

VWAP Market Session Anchored

DeltaSeek Uppdaterad   
VWAP Market Session Anchored differs from the traditional VWAP or VWAP Auto Anchored indicator in that the Volume Weighted Average Price calculation is automatically anchored to four major market session starts: Sydney, London, Tokyo, New York.

Settings
  • Source: the source for the VWAP calculation.
  • Offset: changing this number will move the VWAP either Forwards or Backwards, relative to the current market. Zero is the default.
  • Band: enabling this will show Standard Deviation bands.
  • Band Multiplier: the value the Standard Deviation bands will be multiplied by before being plotted on the chart.
  • Sessions: enabling the sessions will plot the respective anchored VWAP on chart.
  • Custom: enabling this will show a custom user-defined session.
  • Custom UTC: the custom session is defined by a starting UTC hour followed by the ending UTC hour.

Usage
Similar to the traditional VWAP, VWAP Market Session Anchored is a technical analysis tool used to measure the average price weighted by volume. VWAP Market Session Anchored can be used to identify the trend during a specific market session.

Limitations
When setting a custom session, be mindful that calculations are based off of the Coordinated Universal Time (UTC) time, you must convert your local time zone to UTC in order to have an accurate representation of your custom session.

It is not recommended to use this indicator on timeframes above 1 hour as market sessions only last a few hours.
Versionsinformation:
  • Updated colors
  • Updated chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?