Electrified

Linear Regression, Volume Weighted

Electrified Uppdaterad   
Produces deviation lines based upon linear regression of volume adjusted price with the option to clean the data of outliers.
The regression line is more accurate than standard linear regression as each data point is effectively a volume unit (share) and the total number of data points is the total volume from the beginning to end.
Versionsinformation:
Added optional recency bias and more configuration options.
Versionsinformation:
Fixed issue with lines not drawing at larger length values.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?