veryfid

Relative Volume - BITCOIN

veryfid Uppdaterad   
Relative Volume indicator that pulls data from 9 different Bitcoin exchanges. Please note that this indicator only works with BTC and will not use data from your current chart.

Includes the following exchanges:

BYBIT:BTCUSD
BITFINEX:BTCUSD
BITSTAMP:BTCUSD
INDEX:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD
FTX:BTCUSD
PHEMEX:BTCUSD
BITTREX:BTCUSD
POLONIEX:BTCUSDT
Versionsinformation:
Fixed problem with number rounding

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?