ajayvarma00047

Trend Change

ajayvarma00047 Uppdaterad   
This indicator displays a general trend change. It shows an arrow on the candle from where the trend change is expected.
The trend change is calculated based on the previous candle open/close and the corresponding volume .
Release Notes: Plot new vertcal line for clearly showing the trend change.
Release Notes: changed line height
Release Notes: manage line helght
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?