This indicator mirrors TradingView's bar replay feature to a certain extent, offering traders a streamlined way to analyze past market movements. It's a practical tool for strategy testing, pattern recognition, and refining trading approaches.

While it may have some limitations, it offers a practical solution for strategy testing and refining trading approaches for free and gets the job done. After all, having a tool is better than having none.

This is just an experiment so don't take it that seriously. I hope you guys find it useful.
If you have some ideas for improvement or found any bugs, kindly let me know.

How to use it?

Step 1 : Add the indicator to the chart.


Step 2 : Select the candle .

Step 3 : Make the changes visible.


Step 4 : How to Navigate


Step 5 : Change the date easily


The blank screen issue.


Note : There are some limitations
  • The data is limited to the free plan.
  • It's not smooth as the real Bar replay feature.
  • I haven't checked the bugs so let me know if you found any.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?