Accelerator Oscillator (AC)

Accelerator Oscillatorn (AC) är en indikator som utvecklats av Bill Williams som hjälper traders att mäta förändringar i momentum. Den är baserad på Awesome Oscillator (AO) och mäter skillnaden mellan den indikatorn och dess 5-åriga glidande medelvärde som effektivt visar hur snabbt AO ändras och förutsäger vad som kommer att hända härnäst. Om AC är i positivt territorium kommer den uppåtgående acceleration sannolikt att fortsätta. Om växelriktningen är i negativt territorium, kommer den nedåtgående accelerationen sannolikt att fortsätta. Stavarna i histogrammet har 2 färger: rött som indikerar prisfall och grön som indikerar en ökning av priset. Olika specifika köp- och säljssignaler kan härledas från stapelns färg och om de ligger över eller under 0-linjen.