Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) är en teknisk analysindikator som används för att mäta pengaflödesvolymen under en viss tidsperiod. Money Flow Volume (ett koncept som också skapats av Marc Chaikin) är ett mätetal som används för att mäta köp och säljtryck för ett värdepapper för en enskild period. CMF summerar sedan pengaflödesvolymen över en användarbestämd återblicksperiod. Vilken återblicksperiod som helst kan användas men de mest populära inställningarna är 20 eller 21 dagar. Chaikin Pengaflödesvärde varierar mellan 1 och -1. CMF kan användas som ett sätt att ytterligare kvantifiera förändringar i köp- och försäljningstryck och kan bidra till att förutse framtida förändringar och därmed handelsmöjligheter.
 
Läs mer om Chaikin Money Flow.
Visa fler skript
1
23
1
23