SoftKill21

Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI

This is a strategy made from ichimoku cloud , together with MACD, Chaiking Money FLOW and True Strenght Index.

It can be adapted to any timeframe and any type of financial markets.


The idea behind its very simple,

We combine the long / short strategy from ichimoku, like cross between lines and below/above cloud together with histogram from MACD for positive/negative level. We use the same criteria for TSI and CMF, to check if its above or below 0 level.
Based on that we have a long or a short entry. The exit happens when the next options triggers, like for example we had long signal, we exit when we receive the short signal and viceversa.


It can be adapted with a risk management to apply a tp/sl level.For any suggestion or details , let me know.My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?