FRUGL GROUP LIMITED
FGL ASX

FGL
FRUGL GROUP LIMITED ASX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of FRUGL GROUP LIMITED with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för FGL är 9M.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde