ICANDY INTERACTIVE LIMITED
ICI ASX

ICI
ICANDY INTERACTIVE LIMITED ASX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of ICANDY INTERACTIVE LIMITED with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för ICI är 37.474M.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde