GPO FIN GALICIA GGAL

GGALBYMA
GGAL
GPO FIN GALICIABYMA
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Regional Banks
Grupo Financiero Galicia S.A. (Grupo Financiero Galicia) är ett holdingbolag för finansiella tjänster. Bolagets segment omfattar Banking, Regional Credit Cards, CFA, Insurance och Other Grupo Galicia Businesses. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Banco Galicia) är ett dotterbolag till bolaget. Dess affärssegment utgör Banco Galicias konsoliderade linje för linje med Banco Galicia Uruguay S.A. (Galicia Uruguay). Den driver det regionala kreditkortsegmentet via Tarjetas Regionales S.A. och dess dotterbolag. Dess CFA-affärssegment utökar osäkrade personliga lån till låg- och medelinkomstsegmenten i den argentinska befolkningen. Bolaget driver försäkringssegmentet via Sudamericana Holding S.A. och dess dotterbolag. Det andra segmentet Grupo Galicia Businesses omfattar resultaten från Galicia Warrants S.A., Galicia Administradora de Fondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion och Net Investment S.A.