AFYON CIMENTO AFYON

AFYON BIST
AFYON
AFYON CIMENTO BIST
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Konstruktionsmaterial
Afyon Cimento Sanayi TAS är ett företag i Turkiet som arbetar med produktion, marknadsföring och distribution av cement, klinker och andra relaterade produkter. Företagets grå-, vit- och sulfatmotståndande cement erbjuds till försäljning i 32,5 och 42,5 klassvolymer och påsar med 50 kg och 25 kg. Den har en årlig klinker produktionskapacitet på 548.000 ton, årlig slipkapacitet på 783.000 ton och årlig cement produktionskapacitet på 650.000 ton. Bolagets produktion sker i fyra cementplanter och slipcenter i Istanbul, Ambarli. Afyon Cimento Sanayi TAS är ett dotterbolag till italienska Italcementi-koncernen och förvaltas av Ciments Francais representativa företag i Turkiet, Set Group Holding A.S.