AKBANK

Inga transaktioner
Se i superdiagram

AKBNK fundamenta

Nyckelfaktorer

About

Akbank TAS är en turkisk baserad affärsbank. Den verkar inom följande segment: Consumer Banking; Commercial Banking, små och medelstora företag (SME) Banking, Corporate-Investment och Private Banking, och Treasury. Consumer Banking erbjuder bland annat detaljhandelstjänster som inlåningskonton, konsumentlån och kapitalförvaltningstjänster. Corporate Banking, Commercial Banking och SME Banking tillhandahåller lösningar och tjänster till stora, medelstora och små företagskunder och kommersiella kunder, såsom terminslån (TL) och utländsk valuta (FC) betecknade rörelsekapitallån finansiering för investeringar, utlandsfinansiering och kontanter ledningstjänster, bland annat. Projektfinansieringslån ges inom ramen för investeringsbankverksamheten. Inom ramen för Private Banking tjänar banken till höginkomstkunderna. Treasury-segmentet bedriver bland annat TL- och FC-spot- och forward-transaktioner, statsobligationer och privata sektorsobligationer.

Värdering

Fundamentala nyckeltal för att fastställa aktiens verkliga värde

Sammanfattning
Ingen information
Värderingskvoter

Tillväxt och lönsamhet

Företagets senaste resultat och marginaler

Utdelningar

Utdelningsavkastning, historik och hållbarhet

AKBNK betalar ingen utdelning
Företaget har inte tidigare betalat utdelning och för närvarande finns det ingen information om det kommer att betala utdelning i framtiden.

Finansiell hälsa

Företagets finansiella ställning och soliditet