ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL

ALCTL BIST
ALCTL
ALCATEL LUCENT TELETAS BIST
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Elektronisk teknik
Bransch: Telekommunikationsutrustning
Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS, tidigare Alcatel Teletas Telekomunikasyon Endustri Ticaret AS, är en Turkietbaserad kommunikationstjänst och utrustningstillverkare. Bolaget erbjuder lösningar, antingen för enkel telefonservice eller för komplexa multimedia nätverk. Dess portfölj innehåller en komplett produktlinje som behövs för att bygga upp alla typer av kommunikationsnätverk, med produkter som sträcker sig från fast, mobil och konvergerad bredbandsuppkoppling till tunnelbana och kärnoptisk nätverk, tredje generationens mobilinfrastruktur till bärare och företagets Internet Protocol (IP) -teknologi , och från operatörsnätverk till företagslösningar. Alcatel Teletas Telekomunikasyon Endustri Ticaret AS: s kunder är teleoperatörer och internetleverantörer, såväl som företag och enskilda konsumenter. Bolaget har representationskontor i Ataturk flygplats frihandelszon och Azerbajdzjan. Det ingår i Alcatel-Lucent-koncernen.