ASELSAN ASELS

ASELS BIST
ASELS
ASELSAN BIST
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Elektronisk teknik
Bransch: Rymd & försvar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS är ett turkietbaserat försvarelektronikföretag. Dess tillhandahåller och bedriver olika aktiviteter för projektberedning, teknik, konsulttjänster, service, utbildning, upphandling, konstruktion, publicering, handel, drift och internettjänster avseende olika mjukvaror, utrustning, system, verktyg, material och plattformar inom el, elektronik, mikrovågsugn, elektro-optik, vägledning, dator, databehandling, kryptering, säkerhet, mekanik, kemi och relaterade ämnen inom armé, marin, flygvapen och flygteknik. Den verkar inom följande divisioner: Kommunikations- och informationsteknologier vice ordförandeskapet, Radar, Elektronisk krigföring och Intelligenssystem Vice ordförandeskapet, Försvarssystemsteknologier Vice ordförandeskapet, Mikroelektronik, Guidance & Electro-Optics Division Vicepresidentskapet, samt Transport, Säkerhet, Energi och Energi Automation Systems vice ordförandeskapet.