BESIKTAS FUTBOL YAT BJKAS

BJKASBIST
BJKAS
BESIKTAS FUTBOL YATBIST
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Services
Bransch: Movies/Entertainment
Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS, en medlem av Besiktas JK, är en fotbollsklubb i Turkiet. Bolaget är engagerat i produktion, marknadsföring och försäljning av varumärkena Besiktas genom sitt helägda dotterbolag Besiktas Sportif Urunler Sanayi ve Ticaret A.S. Dina dotterbolag innefattar även BJK Besiktas Turizm Isletmeleri, Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S., som är verksamt inom organisationen av inhemska och internationella turer, biljettförsäljning och viseringsverksamhet. Besiktas Televizyon Yayincilik, som är verksam inom utsändning, och Besiktas Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S., som tillhandahåller försäkringsförmedlare. Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS äger BJK Inonu Stadium, som har en kapacitet på över 32 000 personer.