BORUSAN YAT. PAZ
BRYAT BIST

BRYAT
BORUSAN YAT. PAZ BIST
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för BORUSAN YAT. PAZ

Totala tillgångar för BRYAT gällande Q1 21 uppgår till 3.68B, 11.19% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 19.86% under Q1 21 till 184.06M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share