DEVA HOLDING

DEVA BIST
DEVA
DEVA HOLDING BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

DEVA financial statements

Nuvarande finansiella ställning för DEVA HOLDING

Totala tillgångar för DEVA gällande Q2 21 uppgår till 3.61B, 9.12% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 15.74% under Q2 21 till 1.62B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share