ERBOSAN

ERBOS BIST
ERBOS
ERBOSAN BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ERBOS financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ERBOSAN

Totala tillgångar för ERBOS gällande Q3 21 uppgår till 975.34M, 16.12% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 32.12% under Q3 21 till 366.49M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share